Historien
Cafe Madam Brix_LOGO

Åpningstider:

Onsdag

: 18:00 - 22:00

Torsdag

: 18:00 - 22:00

Fredag-Lørdag

: 11:00 - 22:00

Søndag

: 15:00 - 21:00

Send melding på

Facebook Messenger:

CAFE MADAM BRIX

Det var en gang...

Konseptet

Det var mange som hadde savnet et cafètilbud i Steinkjer. Disse ble kontaktet, og fikk tilbud om å kjøpe en aksje hver. Dette la grunnlaget for Madam Brix.


Tenk deg Steinkjer for omtrent 280 år siden! Stort sett fantes bare Steinkjergården med omliggende husmannsplasser. Enken på gården, Elisabeth Tønder Brix drev vertshus på Steinkjergården. Dette vertshuset betjente forbipasserende turister og handelsreisende - i tillegg til "byens" egne beboere. Madam Brix ble inspirator og "grunnlegger" til cafè-konseptet i Steinkjer sentrum. Målet er at Cafeen Madam Brix skal skape atmosfære og trivsel i Steinkjer. Åtte personer gikk sammen, utredet lokale, finansiering og konsept. De vervet 100 personer, som hver innbetalte kr 1500 hver - og Madam Brix ble et faktum.
Copyright © All Rights Reserved.

Konseptet...

En fargerik dame

Personen vi har hentet navnet fra var en fargerik og velbeslått dame som levde på begynnelsen av 1700-tallet i Steinkjer.


Elisabet Tønder Brix var en fargerik og velbeslått dame som levde på begynnelsen av 1700-tallet i Steinkjer. Hun arvet etter sin mann det såkalte Brix-dynastiet, som omfattet 22 gårder fra Steinkjer til Gaulstad i Ogndalen. Hun var selv husfrue på Steinkjergården der hun drev vertshus og hadde autorisasjon (jfr. datidens regelverk) for ferjetrafikken over Steinkjerelva. Hun fikk tre døtre som det gikk bra med i livet og en sønn som endte i fengsel bl.a. for grovt underslag. Elisabet Tønder Brix måtte selge unna all eiendom på en tvangsauksjon i 1748.


Å etablere en cafe i dagens Kirkegate som bærer hennes navn (Madam var datidens vanligste tiltaleform. Hun ble dessuten også omtalt som Brixa) syntes naturlig. Ikke minst fordi Steinkjergården og det fordums vertshuset lå omtrent i en akse som dekker denne delen av Sørsia på Steinkjer.